Thank you for ordering!

Juonia juopoille – Riippuvuuksien lyhytterapeuttinen hoito

  • Juonia juopoille -kirja käsittelee päihdeongelmien hoitoa lyhytterapeuttisin menetelmin. Se on perusteellinen kuvaus lyhytterapeuttisista työtavoista, jotka ovat luoneet perustan nykyiselle ratkaisukeskeiselle hoitotavalle. Kirja on selkeä johdatus asiakaskeskeiseen ajattelutapaan ja sen soveltamiseen hoitotyössä. Se tarjoaa käytännöllisiä ja luovia ratkaisuideoita päihteiden käytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Ensisijaisesti kirja on suunnattu kaikille päihdeongelmien kanssa työssään tekemisiin joutuville ammatti-ihmisille mutta sopii rohkaisuksi myös päihdeongelmien kanssa kamppaileville ja heidän läheisilleen. Kirjoittajat: Tapani Ahola & Ben Furman Sivumäärä: 144 Painos: 2. uudistettu painos, 2014
  • 144 pages